Test de Evaluare a Eligibilității pentru Finanțare Nerambursabilă

 

Evaluare eligibilitate Fonduri DigitalizareSunteți societate comercială și aveți nevoie de un magazin on-line, echipamente și dispozitive IT&C, realizare rețea LAN, trecerea arhivelor din analog/ dosare/ hârtie în digital indexabil etc.? 

Prin intermediul siteartist.ro puteți obține AJUTORUL DE MINIMIS în valoare de până la 100.000 euro nerambursabili.

 

Evaluare eligibilitate Fonduri Digitalizare

 

SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS din 8 decembrie 2020, EMITENT MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE, AUTORITATEA PENTRU DIGITALIZAREA ROMÂNIEI, Publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1275 din 22 decembrie 2020

 

Înainte de a începe evaluarea verificați dacă aveți următoarele activități care NU sunt eligibile în acest program prin lege:

 • 2611 – Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
 • 2612 – Fabricarea altor componente electronice
 • 2620 – Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
 • 2630 – Fabricarea echipamentelor de comunicații
 • 6201 – Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)
 • 6202 – Activități de consultanță în tehnologia informației
 • 6203 – Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
 • 6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației
 • 6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
 • 6312 – Activități ale portalurilor web
 • 7211 – Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
 • 7219 – Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie

De asemenea, prezenta schemă de minimis NU se aplică:

 1. ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului și acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 17 din 21.01.2000;
 2. ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole;
 3. ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:– atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza prețului sau a cantității produselor în cauză achiziționate de la producătorii primari sau introduse pe piață de întreprinderile în cauză;– atunci când ajutorul este condiționat de transferarea lui parțială sau integrală către producătorii primari;
 4. ajutoarelor destinate activităților legate de export către țări terțe sau către state membre, respectiv ajutoarelor legate direct de cantitățile exportate, ajutoarelor destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
 5. ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de cele importate;
 6. ajutoarelor acordate pentru achiziția de vehicule de transport rutier de mărfuri.

 

La completarea evaluării pot apărea întrebări care să sugereze că nu veți fi eligibil; noi vă sfătuim să completați tot chestionarul și indiferent de rezultat să ne contactați pentru o evaluare gratuită cu unul din consultanții noștrii.

 

Dacă nu vă aflați într-una din situațiile de mai sus:

 

Începeți Evaluarea!